Na vrácení zboží máte 30 dní


Čas pro výběr: 30 dní - počítáno od data převzetí zboží.

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto prohlášení lze zaslat například na následující e-mailovou adresu: sklep@mikesport.pl, poštou na následující adresu:


Olza Logistic - Mike SPORT
Lípová 1986, 
737 01 Český Těšín, CZ


Ke splnění termínu stačí zaslat výpis před jeho vypršením.

Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy. Ke splnění termínu stačí vrátit Zboží před termínem na adresu:  Olza Logistic - Mike SPORT, Lípová 1986, 737 01 Český Těšín, CZ

PŘEDPISY

Úplný záznam o odstoupení od smlouvy naleznete v našich předpisech „§ 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY“

 


Doklad o nákupu


Ke každé objednávce je vystavena elektronická faktura s DPH, která je automaticky odeslána na e-mailovou adresu v den odeslání objednávky - to platí jak pro fyzické osoby, tak pro společnosti.

 


Vraťte zboží na své náklady na následující adresu:


Olza Logistic - Mike SPORT
Lípová 1986, 
737 01 Český Těšín, CZ


Dokumenty


VZOR VZORU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář by měl být vyplněn a vrácen, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresát: Michał Śliwa Mike Sport

zpáteční adresa:

-----------------

Olza Logistic - Mike SPORT
Lípová 1986, 
737 01 Český Těšín

---------------

Kontaktní e-mail: shop@mikesport.eu

Tímto informuji o svém odstoupení od kupní smlouvy u následujících položek:

(seznam produktů)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

- Datum uzavření smlouvy (*) ......................./ přijetí (*) .......................

- Jméno a příjmení spotřebitele

..............................................................

- Adresa spotřebitele

..............................................................

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář odeslán v papírové verzi)

..............................................................

- Datum:

..............................................................

(*) Nehodící se škrtněte.


Můžete nám jej poslat e-mailem na shop@mikesport.eu nebo jej vytisknout a připojit k balíčku.